В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Докторската градинка
Град: София, България
Акцент:
Microinvest Склад Pro - 2бр.
Microinvest Склад Pro Light - 2бр.
Microinvest Касов сървър - 2бр.
Фискален принтер Датекс FP-550 - 2бр.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X