В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Метро - кафе
Град: Велико Търново, България
Акцент:
Два стационарни компютъра - търговска система в кафенето и търговска система в столовата.

Време за инсталация - 1 ден.
Инсталирана Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light. Сървър MSSQL, качен на компютър под Windows XP SP2.
Свързани баркод скенер Symbol LS 2208 със стойка и касов апарат ZEKA M03E.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X