В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: ПГ по Търговия и Ресторантьорство
Град: Враца, България
Акцент:
Дарение на програмни продукти Microinvest Делта, Microinvest ТРЗ, Microinvest Форм Скрипт, Microinvest Хотел Про, Microinvest Коктейл за 14 /четиринадесет/ броя компютри.
Обща стойност на дарението: 15308.52 лв.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X