В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Пицария "Grаy"
Град: София, България
Акцент:
Инсталирани 3 /три/ работни места с Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light, сървър MS SQL за работа в локална мрежа в цялата сграда, Microinvest Архиватор Pro за архивиране на базата данни. Работят с 2 /два/ броя кухненски принтера Datecs ЕР-1000 и фискален принтер Datecs FP-1000. В мрежата има включени и 2 /два/ броя Pocket PC HP IPAQ 114 с инсталиран Microinvest Коктейл Mobile свързани в систамата през Wi-Fi рутер.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X