Microinvest  Коктейл е система за управление на търговски обект, ресторант, заведение или склад, която дава възможност за следене и водене стокови наличности в неограничен брой фирми. Програмата притежава следните функционални възможности:

 • Доставка и продажба на стоки;
 • Специализирани модули за Ресторант и Търговски обект;
 • Следене на междинни поръчки на клиентите;
 • Възможност за работа с отрицателни количества;
 • Ограничаване на достъпа на операторите;
 • Фактуриране на стоки и услуги по предварително зададена цена;
 • Производство по зададена рецепта с изчисляване на себестойност;
 • Поддържане на модул каса и модул за разплащания с партньорите;
 • Възможност за дефиниране на връзки между рецепти и автоматично намаляване на складовите наличности.

 Програмата автоматично отпечатва всички основни документи като:

 • Данъчни фактури;
 • Касови бележки;
 • Стокови разписки;
 • Междинни поръчки към бар, кухня и други.

Постоянното следене на складовите наличности прави програмата незаменим помощник на всеки търговец, който работи с голям брой стоки. Автоматичното осчетоводяване позволява на програмата да облекчи труда както на търговците, така и на счетоводителите.

Основно предимство на програмата е възможността за произволна редакция на данните в произволен период. След потвърждаване на редакцията програмата преизчислява количествата на стоките и актуализира моментното състояние.

Microinvest  Коктейл притежава богат набор от справки, показващи състоянието на артикулите в текущ и минал момент, информация за предходни периоди, движение на стоки и суми, които могат да се разпечатат на инсталирания принтер по подразбиране или чрез модула Microinvest Експортни филтри да се експортират в MS Word, MS Excel или друг текстов редактор. Въведена е защита с пароли и нива на достъп.

Microinvest  Коктейл притежава връзка с редица касови апарати в режим фискален принтер, както и в on-line режим. Продажбите могат да се осъществяват и с помощта на баркод четец, включен към компютъра или към касовия апарат.

Вграден е модул Ефективност, който дава справка за паричното движение и моментните състояния на материалните запаси, разходите по отделните пера и финансовото състояние на обекта.

Чрез модула Microinvest Статистически анализ може да се следят допълнителни параметри, като най-продавана стока, партньори и оператори с най-голям оборот, обороти по дни от седмицата и др.

В програмата е вграден модул за трансфер на данни от едно работно място към друго. При трансфера се изравняват номенклатурите и се синхронизират данните по дати.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X