Програмист VB.NET - Ref. VBDE1

Изисквания

 • Опит в програмирането на VB.NET
 • Умения в обектно ориентирания анализ и дизайн
 • Подходящо висше образование (завършено или в процес)
 • Умения за работа в екип
 • Добри аналитични и комуникативни способности
 • Желание за запознаване и навлизане в нови технологии

Предимства

 • Познаване на .NET 2.0
 • Познаване на ASP.NET
 • Опит в разработването на комерсиални софтуерни продукти
 • Познаване на UML и Design Patterns

Задължения

 • Разработване на модули/компоненти според изискванията на проекта
 • Участие в процеса на приемане на архитектурни решения
 • Участие в процеса на контрол на качеството
 • Запознаване с новите тенденции в технологиите, придобиване на нови умения при необходимост

Компанията предлага

 • Професионална работна среда
 • Атрактивно заплащане с допълнителни бонуси
 • Възможности за израстване в йерархия
 • Достъп до богата библиотека с технически материали


Автобиография изпратете на адрес  office@microinvest.net. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю след първоначална селекция по документи.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X