В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Ресторант "Фея"
Град: София, България
Акцент:
Два стационарни компютъра, безжична връзка към три мобилни устройства Pocket PC Dell Axim X3i за приемане на поръчки от клиентите на заведението, два фискални принтера ISL 3811.02 за двата бара и четири кухненски принтера ISL 3810 (Бар1, Бар2, Топла кухня, Студена кухня).

Време за инсталация – 1 работен ден, мобилните устройства са Pocket PC Dell Axim 3Xi, стационарните работни мяста са с инсталиран Microinvest Коктейл и Microinvest Касов сървър.
Специфично за системата е безжичната връзка с единият стационарен компютър, който е сървър за системата. Връзката е през безжичен рутер с голям обхват на Linksys.

/images/objectfeya2.jpg

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X