В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Ресторант - Ханче "Брезите", с.Железница
Град: с.Железница, България
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
1 р.м. Microinvest Склад Pro Light - Ресторант
1 бр. фискален принтер ISL 3811.01
1 бр. принтер ISL 3810


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X