Microinvest Static
Размер: 9 MB
Дата: 13.06.2017
Версия: 3.04.921
безплатен продукт

Microinvest Static е безплатна програма за обработка на Интрастат декларации за търговията със стоки със страните членки на Европейския съюз. Microinvest Static обработва, разпечатва и експортира във формата, изискуем от Националната агенция за приходите, Декларации за Изпращания и Пристигания и прилежащите им дневници.
Бърза и лесна за работа, Microinvest Static позволява създаването на собствена номенклатура на често използваните кодове на стоки, държави, райони и др. с адаптивно запомняне и попълване на база на вече извършен запис. Организацията на номенклатурата на държавите позволява, освен търсене и въвеждане по име или буквен код, и директно попълване на съответния трицифрен код, посочен в митническата декларация според митническата тарифа. Организацията на кодовете на стоките е с групиране на раздели и групи - в дървовиден или табличен вид.

Друга важна и полезна функция на Microinvest Static е възможността за импорт на информацията от изходния текстов файл с опция за корекция и повторен печат и експорт.

Данните, генерирани от продукта са валидни и проверени в НАП.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X