Microinvest GPS Tracker е приложение за проследяване движението на операторите, използващи мобилни устройства с инсталиран Microinvest Склад Pro Mobile и вграден GPS приемник. Приложението дава възможност за избор на различни източници на картите, по които се отбелязва движението на оператора – Google maps, Yahoo maps, Open street map, Bing Maps. Възможно е също така и показване на сателитна снимка на областта от няколко различни източника. Предвидена е възможност за задаване на потребител, начална и крайна дата и час на проследяването, след което на картата се визуализират точките от движението на потребителя. Приложението дава големи възможности за контрол върху движението на мобилните търговци, както и за динамични промени в маршрутите им по време на работния ден при получаване на нови поръчки или други непредвидени обстоятелства.


НОВО! Функция GPS Таг, включена в последната версия на Microinvest Склад Pro Phone, позволява да бъде проследено движението на операторите, използващи устройства с Windows Phone. Настройките на функционалността са изключително лесни и предлагат гъвкави възможности за контрол, оптимизация и планиране на дейността на мобилните търговци. GPS Таг позволява да бъде избран начинът, по който информацията за местоположението на даденото устройство ще бъде регистрирана.

Предвидено е това да се случва:

  • На фонов режим през часови интервал от 20 минути, без да се отразява на работата на устройството;
  • При всеки вход в системата;
  • При конкретно извършена операция;
  • Ръчно.

Всяка регистрация на местоположението на дадено устройство запазва информация за идентификация на самото устройство, потребител, който го използва, номер и тип на извършената операция (ако такава е извършена). Съхранените данни могат да бъдат филтрирани по различни показатели за генериране на множество справки.

При използването на GPS Таг автоматично се попълват GPS координатите на партньорите и доставчиците (ако последните са достъпни), с които се извършват операции чрез  Microinvest Склад Pro Phone, като автоматично се актуализира информацията в базата данни. Допълнително удобство е предвиденото поле за ръчно въвеждане на забележка/коментар при включена настройка за ръчно регистриране на местоположението на операторите при посещение на партньори или обект. Това е особено приложимо в случаите, когато не е извършена продажба или поръчка и е необходимо да се направи допълнително пояснение за извършената дейност.

Проследяващата функционалност за устройства с инсталиран Microinvest Склад Pro Phone дава възможност за избор на различни източници на карти, по които се отбелязва движението на операторите. Предимство е опцията за групиране на различни обекти или партньори, които мобилните търговци е необходимо да посетят за определен период от време. По този начин се улеснява планирането на работния график и се постига оптимизация на време и ресурси.

 

С GPS Таг вие получавате:

  • Контрол на движението на мобилните оператори
  • Пълен и детайлен отчет за посетените дестинации
  • Множество справки
  • Автоматично въвеждане на информация за координати и адрес на партньори
  • Удобство и сигурност
GPS Таг
 
 

    

    

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X