В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Строителен център "Еко-Мат"
Град: Бургас, България
Акцент:
15р.м. Microinvest Склад Pro, 3р.м. Microinvest Касов сървър, 2р.м. Microinvest Баркод принтер, MS SQL Еxpress 2005, 3бр. Баркод четеца Datecs Zebex 3071WA, 3бр. ISL 3811.02.

Време за инсталация - 1 работен ден.
Петнадесет работни места с Microinvest Склад Pro, три от които са с инсталиран Microinvest Касов сървър за извършване на продажба. Останалите работни места /офиси/ с Microinvest Склад Pro са за извършване на справки, оферти, осчетоводяване и др.
База данни на MS SQL Еxpress 2005 с високи натоварвания.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X