В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Хранителен магазин Лъгът
Град: Троян, България
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
2 р.м. Microinvest Склад Pro Light
1 р.м. Microinvest Архиватор Pro
2 бр. ISL 3811.02M
1 бр. електронна везна Еликом EVL 06LT
1 бр. етикиращ принтер Datecs LP-50H
Лиценз MSDE за работа с база данни
+ видеонаблюдение


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X