Включени модули в пакет "Microinvest Utility Center Base" 

Цена на пакета: 199 EUR*

 Модул   Име на комуникацията   Описание
Всички безплатни модули "Microinvest Utility Center Free"
Автоматичен импорт на продажба като доставка Warehouse Auto Delivery Import С модула получавате автоматичен импорт на операция „Доставка“ в базата от данни на Microinvest Склад Pro. Това се реализира чрез импортен файл, който може да се генерира от различни външни складови и счетоводни софтуерни системи (ако е спазена структурата на файла или стандартно от Microinvest Склад Pro). Крайният резултат е автоматичен процес при заприхождаване на доставени артикули, което е особено полезно при голям брой позиции. Чрез автоматизиране на въвежданите данни при доставка се постига моментално завеждане на количества, бърза обработка на информацията и се елиминират възможностите за операторска грешка.
Универсален експорт Warehouse Data Exchange С модула за универсален импорт/експорт се постига 100%-ов обмен на данни между складови продукти Microinvest и външни системи работещи с бази данни - складов и счетоводен софтуер, интернет сайтове и др. Двупосочно се прехвърлят номенклатури от партньори и стоки и всички основни операции - продажби, доставки, трансфер, брак и т.н.
Управление на Datecs DP500Plus  Datecs DP500+ Ако притежавате Datecs DP 500 Plus, имате възможност да кодирате имена, баркодове и цени на стоки предварително въведени в Microinvest Склад Pro. Това позволява продажба с баркод скенер директно от касовия апарат без да е необходим компютър на касовото работно място. След приключване на работния ден, информацията за извършените продажби се връща в складовия софтуер. Работи се в off-line режим т.е. не се нуждаете от постоянна връзка между КА и компютъра.
Автоматично изпращане на файл до SFTP Warehouse Pro File Scheduler Може да се прилага за изпращане на архиви от Microinvest Архи Pro или експортирани документи до публични SFTP-та.
Управление на везни  Device Manager Scales Всички артикули с тегловен баркод, създадени в Microinvest Склад Pro, могат да бъдат автоматично заредени в програмируеми везни с помощта на този модул. Това позволява да се работи в off-line режим т.е. не се изисква постоянна връзка с компютър и разпечатване на етикети с теглови баркод от везната.
Оптимизация на базата данни -  Index  Warehouse Pro Database Optimizer Модулите за оптимизация на MSSQL база данни водят до ускоряване на работата с базите данни. Тази процедура е препоръчително да се извършва веднъж месечно за да се поддържа базата добре индексирана. 
Оптимизация на базата данни -  Split DB  Warehouse Pro Optimization Модулите за оптимизация на MSSQL база данни водят до ускоряване на работата с базите данни. Тази процедура разделя базата данни на много файлове и е необходимо да се стартира само веднъж на една база данни.
Внимание! Препоръчваме да се консултирате с наши специалисти преди да използвате този модул. 
Автоматично начисляване на  аванс спрямо оборота от миналия  месец  Warehouse Pro Partners And Monthly Bonuses Това е автоматична система за бонусиране на клиенти спрямо оборота им от предходния месец. Потребителят сам определя диапазоните и процентите, които да се начислят като авансово внесена сума на името на всеки клиент.
Автоматичен печат на нови  поръчки  Warehouse Pro Orders Received Всеки, който ежедневно се налага да обработва голям брой документи, може автоматично да ги разпечата с помощта на този модул. След направата на необходимите настройки, системата следи за новосъздадени продажби, поръчки и заявки и автоматично ги разпечатва на принтера по подразбиране. С това отпада и нуждата от оператор, който да следи за нови документи. Изключително удобен при работа с мобилни устройства и автоматичен обмен с външни системи - складов софтуер или електронен магазин.
Автоматична трансформация на  поръчки към трансфер  Warehouse Pro Automatic Transfers Модулът дава възможност за автоматичен трансфер на стоки от един склад в друг. Изключително удобно при работа с мобилни устройства за разносна търговия, когато се събират и поръчки за следващия ден. След първоначалната настройка, системата следи за нови документи и автоматично трансферира количествата от основния склад към транспортното средство. Модулът е изключително гъвкъв и намира приложение и при други организации на работа.
Автоматично генериране на  баркод на стоки без баркод  Warehouse Pro Barcode Generator Много голяма част от стоките, които постъпват при търговците са без баркод. Microinvest предлага инструмент за автоматично генериране на баркодове от тип EAN8 на всички стоки, които нямат такъв. Използват се баркодове от служебен диапазон, които са предназначени за вътрешнофирмено кодиране и не е позволено разпространението им в търговската мрежа.  
Автоматично разплащане по тип  Warehouse Pro Clear Payments By Type Позволява автоматично да се изтриват плащания от предварително посочен тип и оставянето има като задължение. С този модул, продукти Microinvest намират приложение и при продажба на лизинг с първоначална вноска.
Автоматично изтриване на  задължения  Warehouse Pro Clear Obligations При ежедневно обслужване на групи от клиенти (ученици, работници и т.н.) Microinvest Склад Pro позволява персонално натрупване на задължения на всеки клиент за определен период и груповото им погасяване в края му. Това позволява плащане на дължимия остатък с едно натискане на бутона.
Автоматична актуализация на  валутни курсове  Warehouse Pro Get Currency Rates Ежедневната работота с валутни курсове и ръчното им актуализиране в базата данни на Microinvest Склад Pro е досаден процес и при невнимание може да доведе до грешки. Този инструмент елиминира ръчното въвеждане и позволява автоматично обновяване на новите стойности на желаните валути.  
Автоматично прилагане на  електронни точки  Warehouse Pro Eletronic Points  Модулът предоставя възможност за автоматично начисляване на авансово платени суми на клиент или група клиенти през посочен от потребителя период от време. Със същата лекота се разплащат и голям брой задължения от клиент или група клиенти. Подходящ е за структури с дневни лимити или предплатена консумация.
Проследяване на променени  продажни цени  Warehouse Pro Goods Price Trace Дава възможност за проследяване на измененията на всички цени в Microinvest Склад Pro. Това включва изменение на цените чрез редакция на стока, промяна на цените при операция доставка или преоценка. 
Проследяване на редактирани и изтрити документи  Warehouse Pro Deleted  Documents Trace Ако искате да проследявате съдържанието на редактирани или изтрити документи в Microinvest Склад Pro, това е точното решение. Този модул съхранява съдържанието им и дава възможност да се разгледа чрез удобна справка.
Прехвърляне на рецепти между бази на Склад Pro  Warehouse Pro Import/Export  Recipes Този сървър служи за обмен на рецепти от една база на Microinvest Склад Pro към друга. Първо се прави проверка на наличната номенклатура и ако не бъде открита в базата приемник, първо се импортират артикулите, а после се прехвърлят и рецептите.
Глобално производство  Warehouse Pro Global Production Дава възможност за настройка на периода и дълбочината на производство с цел избягване на моментното натоварване на системата. Особено полезен би бил при бази данни с голям брой вложени рецепти т.е. с голяма дълбочина на производство. 
Автоматична промяна на статуса на стоки или изтриване на неизползвани  Warehouse Pro Goods Optimizer Този модул служи за автоматично оптимизиране на номенклатурата от стоки чрез промяна на статуса или изтриването им. По този начин в Microinvest Склад Pro Light не се визуализират стоките, които не са налични в търговския обект. Това увеличава скоростта на работа и се прилага при слаба интернет връзка или голяма по обем номенклатура.
Следене на изпълнението на  поръчки и заявки  Warehouse Pro Check Orders  Requests Служи за проследяване на нереализираните артикули от поръчки и заявки в Microinvest Склад Pro. С използване на "Трансформация на документи" от "Поръчка" към "Продажба" и от "Заявка" към "Доставка" се вижда, какво е останало за продажба или доставка.
Поставяне на реклама на бонове в Light  Warehouse Pro Light Advertising Позволява централно създаване на рекламен текст и разпечатването му върху издадените бонове на всички касови работни места, които работят с базата данни на Microinvest Склад Pro.
Оптимизация на базата чрез  групиране на операции  Warehouse Pro Merge Operations Автоматично групира по дни стоките участвали в операции "Продажба" и "Производство". Тази оптимизация се прави с цел намаляване на обема на базата данни и увеличаване на бързодействието й.
Трансформация на документи  Warehouse Pro Transformations Набирането на документи е досаден процес. Този модул позволява да се съкрати времето за обработка на документи и веднъж въведен в системата, да се трансформира в други операции. Например: От Оферта в Поръчка, а след това и в Продажба.
Автоматичен трансфер на стоки на минус между складове  Warehouse Pro Automatic Transfers Restorant Основното предназначение на този модул е автоматичен трансфер на стоки, които имат отрицателно количество. Това е необходимо при работа на Microinvest Склад Pro Light - Ресторант с два обекта - кухня и бар, но с едно работно място (един компютър). Позволява следене на количествата в двата обекта и търсене на персонална отговорност от МОЛ - овете им.

* Посочените цени са без вкл. ДДС

   
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X