Репликацията на данните е режим на асинхронен обмен между различни SQL сървъри, който позволява да се работи в реално време при големи обеми от данни, в различни обекти на една фирма свързани чрез Internet, като по канала за връзка се предават само разликите.

Технологията на работа е следната:
1. Инсталира се централен SQL сървър (master), той е водещ;
2. На всяка отдалечена точка се инсталира подчинен SQL сървър (slave);
3. Към един подчинен SQL сървър (slave) могат да се свържат няколко работни места;
4. Програмния продукт решава към кой от двата сървъра да осъществи връзка и къде да чете/записва данните;
5. Централния сървър обработва и разпраща данните до подчинените сървъри, така, че всеки един от тях да има актуални данни;
6. Системата работи автоматично, т.е. без операторска намеса. Всички данни са синхронни и актуални. Едновременно с това базата се съхранява на няколко места, което елиминира необходимостта от архивиране.

Репликацията изисква специално управление на потока на данните и интелигентно разпределя натоварването на машините. При големи номенклатури данните се прочитат локално и системата работи много бързо, като записите се прехвърлят веднага към другите сървъри и всички потребители виждат направените корекции и операции.

Microinvest Склад Pro има специален режим за репликация и използва на 100% предимствата на тази схема на работа.

Тарифен план за хостинг и поддръжка на база данни на сървър на Microinvest

Стандартната такса за разполагане на базата данни: 29.90 EUR/месец без ДДС

Всяка отделна точка изисква индивидуална поддръжка, която се извършва от специалисти на Microinvest, изпълняващи ролята на системен администратор на фирмата-клиент. Също така Microinvest осигурява специални мерки за управление на трафика и правилното разпределение на ресурсите за оптималното функциониране на връзките между сървърите.

В тази връзка са предвидени следните тарифи за абонамент и поддръжка на база данни, които зависят от броя на репликационните връзки:

  • От 1 до 3 отдалечени сървъра         няма доплащане
  • От 4 до 6 отдалечени сървъра         + 5 EUR/месец
  • От 7 до 10 отдалечени сървъра       + 10 EUR/месец
  • От 11 до 15 отдалечени сървъра     + 20 EUR/месец
  • От 16 до 20 отдалечени сървъра     + 30 EUR/месец
  • От 21 до 30 отдалечени сървъра     + 40 EUR/месец
  • Над 30 отдалечени сървъра            + 50 EUR/месец

Посочените суми са без ДДС и се добавят към стандартната такса за разполагане на базата от данни в размер на 29 EUR/месец.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X