В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Болница "Токуда"
Град: София, България
Акцент:
След неколкомесечни тестове болница Токуда се спря на софтуер Microinvest за управление на част от своята дейност. Високото качество, на приемливи цени, които предлага софтуерната компания накара японския мениджмънт на най-модерната болница на Балканския полуостров, да се спре на софтуерния разработчик с най-големи традиции на българския пазар.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X