В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Боулинг "Excalibur"
Град: Варна, България
Акцент:
Microinvest Склад Pro
2 р.м. Microinvest Склад Pro Light
Кухненски притер EP-50
Фискално устройство Eltrade А500
Влизат в модула с магнитни карти

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X