В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Вивапласт - ВИАС ЕООД
Град: Шумен, България
Акцент:
Инсталирани 10 /десет/ работни места с Microinvest Склад Pro, сървър MS SQL за работа през интернет от складовете им в страната, Microinvest Архиватор Pro за архивиране на базата данни.
MSSQL сървърът е качен на компютър с инсталиран Windows 2000 Server.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X