В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Дари ЕТ
Град: Бургас, България
Акцент:
4 р.м. Microinvest Склад Pro
Microinvest Архиватор Pro за архивиране на базата данни
Лиценз MSDE
9бр. Мобилни устройства HP 114 Classic
6 бр. HP 1955
6 бр. Фискални принтери Datecs FP55
Мобилно устройство с вграден баркод четец Compia M3


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X