В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Детска стокова борса "Вис Виталис"
Град: Пловдив, България
Акцент:
Двадесет и едно работни места с Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light в мрежа.

Време за инсталация - 1 работен ден.
Три каси на дребно с инсталиран Microinvest Склад Pro Light, четири каси на едро, шест офис работни места, два склада и цех.

База данни на SQL Server с високи натоварвания.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X