В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: "Капитан", Русия
Град: Екатеринбург, Русия
Акцент:
2 р. м. Microinvest Склад Pro
2 р. м. Microinvest Склад Pro Light - Търговски обект
1 бр. POS-система K-POS N14
1 бр. баркод четец Metrologic MS5145


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X