В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Домашняя кухня, Верхняя Пышма
Град: Верхняя Пышма, Свердловская обл., Русия
Акцент:
3 р.м. Microinvest Склад Pro – Back-office, для товароведа
1 р.м. Microinvest Баркод Принтер Pro
Лиценз MSSQL за работа с база данни


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X