В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Кафе Бар "White"
Град: София, България
Акцент:
Инсталирани 3 /три/ работни места с Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light, сървър MS SQL за работа по локална мрежа в цялата сграда, Microinvest Архиватор Pro за архивиране на базата данни. Работят с 2 /два/ броя кухненски принтери Datecs ЕР-1000 и фискален принтер Datecs FP-1000. В мрежата има включени и 2 /два/ броя Pocket PC HP IPAQ 114 с инсталиран Microinvest Коктейл Mobile свързани в систамата през Wi-Fi рутер. В кафето е реализирана безжична интернет връзка за клиенти на заведението.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X