В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Кафе "Джуманджи", Череповец
Град: Череповец, Вологодская
Акцент:
3 р.м. Microinvest Склад Pro
2 р.м. Microinvest Склад Pro Light
1 р.м. Microinvest Архиватор Pro
2 бр. Via C7
2 бр. Фискални принтера
1 бр. Кухненски принтер Ethernet Штрих 600
4 бр. Баркод четец Metrologic MS9540
2 бр. Баркод четец Metrologic MK3580 Quantum T
2 бр. Фискален принтер Феликс-РК


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X