В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Кафе, г. Егорьевск
Град: Егорьевск, Русия
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
1 р.м. Microinvest Склад Pro Light
2 бр. Терминал "Меркурий mPOS-600"
1 бр. Клиентски дисплей "Меркурий ДП-04"
1 бр. "Меркурий 100-12/24"
1 бр. Windows XP Get Genuine Kit


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X