В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Кулинария Лукс, Русия
Град: Екатеринбург, Русия
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
1 р.м. Microinvest Склад Pro Light
1 р.м. Microinvest Архиватор Pro
1 бр. фискален принтер
1 бр. POS терминал с четец за карти
1 бр. клиентски дисплей
Лиценз MSSQL за работа с база данни


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X