В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Магазини "Мултирама"
Град: София, България
Акцент:
От 07.07.2008 г. официално магазините на Мултирама в страната предлагат софтуерните пакети Microinvest. Успешното сътрудничество между двете компании ще гарантира успеха на новия канал на дистрибуция. В елегантната опаковка всички клиенти на Мултирама ще открият Microinvest Склад Pro + MSDE + Ръководство на потребителя + Инструкции за инсталация + хардуерен лиценз на обща стойност от 99 EUR (без ДДС). По този начин продуктите ни стават по-достъпни за крайния потребител и позволяват повече гъвкавост при вземане на решение за покупка. До края на годината амбициозната цел на Мултирама е да открие още 5 магазина в страната, а атрактивните предложения за клиентите на двете компании ще продължат. Посетете магазин на Мултирама и си купете продукт от там. Поддръжката ще се осъществява по същия начин, както и при покупка от централния офис на Microinvest.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X