В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Магазин "ВИАЛ Паркет"
Град: Велико Търново, България
Акцент:
Инсталирани едно р.м. Microinvest Коктейл и Microinvest Архиватор Pro за архивиране на базата данни.

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X