В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Магазин "Лъки Ленд"
Град: Велико Търново, България
Акцент:
Седем стационарни компютъра в мрежа - Две каси на етаж 1, две каси на етаж 2, три офис работни места.

Време за инсталация - 1 работен ден.
Четири работни места /каси/ с Microinvest Склад Pro Light, Microinvest Касов сървър, Баркод скенер Symbol LS 2208 със стойка и Касов апарат Olivetti A800. Три работни места /офиси/ с Microinvest Склад Pro.
База данни на SQL Server с високи натоварвания.
Специфично за системата е, че ще бъде свързан и ресторантски модул.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X