В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Магазин "Приятели"
Град: София, България
Акцент:
Инсталирани 4 /четири/ работни места с Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light, сървър MS SQL за работа в локална мрежа в цялата сграда, Microinvest Архиватор Pro за архивиране на базата данни. Към системата има свързани 3 бр. везни Еликом с баркод-принтери към тях. Една платформена везна с баркод-принтер и 2 бр. фискални принтера Datecs FP-550. Едно устройство Pocket PC Compia M3, с което се извършват доставки и ревизии с инсталирана Microinvest Коктейл Mobile.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X