В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Магазин ХС
Град: София, България
Акцент:
Microinvest Склад Pro - 1бр.
Microinvest Склад Pro Light - 1бр.
Microinvest Касов сървър - 1бр.
Фискален принтер Датекс FP-550 - 1бр.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X