В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Магазин ХС "Джема"
Град: София, България
Акцент:
Три стационарни компютъра в мрежа, две електронни везни с включени етикиращи принтери към тях, два бар-код четеца и два касови апарата.

Време за инсталация – 1 работен ден, работните места на двете каси са с инсталиран Microinvest Склад Pro Light за осъществяване на продажбите, електронна везна, етикиращ принтер, бар-код четец и касов апарат, а третото работно място е с Microinvest Склад Pro за "Доставки" и "Справки".

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X