В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Магазин за дрехи втора употреба "Хумана"
Град: Бургас, България
Акцент:
3 р.м. Microinvest Склад Pro
1 р.м. Microinvest Склад Pro Light
Лиценз MSDE за работа с база данни
1 бр. Фискален принтер Инкотекс 118М
1 бр. Сейф Инкотекс 100-6
12 бр.камери + GeoVision GV-800


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X