В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Магазин за резервни части "Янивел"

Акцент:

1р.м.Microinvest Склад Pro
1р.м.Microinvest Склад Pro Light – Търговски обект
1р.м.Microinvest Архиватор Pro

Работните места са оборудвани с касов апарат TREMOL ZM KL и нефискален принтер ISL.

   

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X