В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Магазин "Pompea"
Град: Велико Търново, България
Акцент:
Microinvest Склад Pro
Microinvest Склад Pro Light
Microinvest Касов сървър за връзка с касов апарат
касов апарат Zeka M-03-E

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X