В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Магазин "Pompea"
Град: София, България
Акцент:
Инсталирани 5 /пет/ работни места с Microinvest Склад Pro в локална мрежа. Microinvest Архиватор Pro за архивиране на базата и 1 /един/ фискален принтер ISL 3811.02M.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X