В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Магазин "Terranova"
Град: Бургас, България
Акцент:
Два стационарни компютъра в мрежа с безжична връзка и мобилен компютър с вграден бар-код четец и WiFi безжична връзка с централен SQL сървър.

Време за инсталация – 1 работен ден, мобилното устройство е Symbol с Windows Mobile, работните места са с Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light. Специфично за системата е възможността с мобилното устройство да се прави "Ревизия" и "Продажба", като така се намалява времето за инвентаризация на склада. Програмата работи с артикули, разделени по цвят и размер с уникални бар-кодове.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X