В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Магазин Victoria, Молдова
Град: Кишинев, Молдова
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
2 р.м. Microinvest Склад Pro Light
1 р.м. Microinvest Архиватор Pro
3 бр. баркод-четци
1 бр. фискален принтер Elicom FP
1 бр. касов апарат
1 бр. етикираща везна Elecom
Лиценз MSSQL за работа с база данни


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X