В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Мандра "Хаджийски и фамилия"
Град: с. Градешница, обл. Враца, България
Акцент:
Пет стационарни компютъра, едно мобилно устройство "Bitatek IT 7000".

Време за инсталация – 1 работен ден, стационарните работни места са с инсталиран Microinvest Склад Pro за извършване на доставки и справки. Мобилното устройство е с инсталиран Microinvest Склад Pro Mobile и се използва за продажба на стоките от склада. То е с вграден баркод четец и работи в реално време през Wi-Fi връзка. "Bitatek IT 7000" е индустриален клас устройство и е устойчиво на удар и тежки климатични условия.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X