В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Милла ООД
Град: Шумен, България
Акцент:
Инсталирани 5 /пет/ работни места с Microinvest Склад Pro две от които с Microinvest Склад Pro Light в локална мрежа. Сървър MS SQL качен на машина под Windows XP SE, Microinvest Архиватор Pro за архивиране на базата и 2 /два/ фискални принтера на Датекс FP300.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X