В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Нощен Бар "Панорама"
Град: Казанлък, България
Акцент:
Три стационарни компютъра, пет мобилни устройства с Wi-Fi връзка, три фискални принтера, три кухненски принтера и безжичен рутер с усилвател.

Време за инсталация – 1 работен ден, стационарните работни места са с инсталиран Microinvest Склад Pro Light за приемане на поръчки и едно работно място с Microinvest Склад Pro за извършване на доставки и справки. Мобилните устройства са с инсталиран Microinvest Коктейл Mobile и се използват за приемане на поръчките в заведението.
Мобилните устройства работят в реално време през Wi-Fi връзка. Сървъра е Microsoft SQL Server 2005 Express Edition.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X