В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Оздравителна ПГ по Икономика
Град: Вършец, България
Акцент:
Дарение на програмни продукти Microinvest Делта, Microinvest ТРЗ, Microinvest Форм Скрипт за 13 /тринадесет/ броя компютри.
Обща стойност на дарението: 3597.24 лв.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X