В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Панаги, Кипър
Град: Паралимни, Кипър
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
Лиценз MSSQL за работа с база данни
3бр. Мобилни устройства HTC TYTN
3бр. Мобилни принтера HP Officejet H470wbt свързани през Bluetooth


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X