В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Парфюмерия, Русия
Град: Курск, Русия
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
Microinvest Архиватор Pro за архивиране на базата данни
1 р.м. Microinvest Баркод Принтер Pro
Лиценз MSSQL за работа с база данни
1бр. баркод-четец Symbol


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X