В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Пицария "Ностос"
Град: Ямбол, България
Акцент:
Един стационарен компютър, безжична връзка към едно мобилно устройство Pocket PC Dell Axim X3i за приемане на поръчки от клиентите на заведението, един касов апарат Datecs MP-500 и един кухненски принтер ISL 3810.

Време за инсталация – 1 работен ден, мобилното устройство е Pocket PC Dell Axim 3Xi, стационарното работно място е с инсталиран Microinvest Коктейл и Microinvest Касов сървър.
Специфично за системата е безжичната връзка със стационарният компютър, който е сървър за системата. Връзката е през безжичен рутер на Asus.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X