В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Пица "Money"  
Акцент:

  1p.м. Microinvest Склад Pro
  1p.м. Microinvest Склад Pro Light – Ресторант 
  1p.м. Microinvest Архиватор Pro
  

Работните места са оборудвани  с касов апарат TREMOL ZM KL и нефискален принтер ISL.

            

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X