Бракуване на фискални устройства се извършва за апарати на следните производители: DATECS, DAISY, INCOTEX, TREMOL, ISL, Оргтехника.


Списък с поддържани фискални устройства, за които са валидни промоционалните цени на услугите:

 

TREMOL M02-DV
TREMOL M03-DV
TREMOL T260F-DV
TREMOL M-KL
TREMOL S-KL
TREMOL ZM-KL
TREMOL FP05-KL
TREMOL FP07-KL
TREMOL FP01-KL
TREMOL ZS-KL
ISL 5011 - KL
ISL 5006 - KL
DATECS FP550-05 DV
DATECS FP3530-05 DV
DATECS FP1000-02 DV
DATECS DP 500Plus KL
DATECS DP 55 KL
DATECS MP 55 KL
DATECS FP 1000 KL
DATECS FP 550 KL
DATECS FP 60-KL
TREMOL ZM02-DV
TREMOL ZM03-DV
TREMOL FP AURA-DV
ZEKA FP 01-DV
ZEKA FP 03-DV
ZEKA M02-DV
ZEKA M03-DV
ZEKA 02-DV
ZEKA S03-DV
ЕЛЕКТРОНИКА 05 KL
ЕЛЕКТРОНИКА 05 DV
Елка 2000 модел HLP-KL
Елка 2007 модел HLP-KL
Елка 2000 вер. Н 18 DV
Елка Микро 04 вер. 3.Н18.00 DV
Елка Микро 04.02 вер. 3.Н18.00 DV
Елка Микро 03 вер. 3.Н18.00 DV
ISL 3940.01-DV
ISL 3811.01-DV
ISL 3811.02-DV
ISL 5006.01-KL
DAISY MICRO C-KL
DAISY eXpert-KL
DAISY MICRO-DV
DAISY FX 1200-KL
DAISY FX 1200-DV
DAISY eXpert-DV
DAISY EX307-DV
DAISY eXpert-01-KL
DAISY MICRO C-01-KL
DATECS FP 3550/51-KL
DATECS FP 60 DV
DATECS FP 300 DV
DATECS DP 50 KL
DATECS FP SK1-31F KL
DATECS FP-2000 KL
DATECS FMP-10 KL
DATECS MP 55L DV
DATECS MP 55LD DV
DATECS MP 55M DV
DATECS FP-700 KL
DATECS DP 50 DV
DATECS DP 50D DV
DATECS DP 50C KL
DATECS MP 55B DV
DATECS DP 500 DV
DATECS FP SK1-21F KL
ИНКОТЕКС 180Ф
ИНКОТЕКС 131F KL
ИНКОТЕКС 180F KL
ИНКОТЕКС 114M DV
ИНКОТЕКС 118M DV
ИНКОТЕКС 119M DV
ISL5021-KL
ISL3911-DV
ISL3916-DV
PERFECT S - KL
PERFECT M - KL
Datecs MP-500T DV
Datecs DP-15 KL
ЗИТ 2010 Р-DV
ZIT2011 Р-KL
TREMOL T260F-KL
TREMOL FP03-KL
ZEKA FP-DV
TREMOL S03-DV
TREMOL Z-KL
TREMOL FP03-DV
TREMOL FP05-DV
DATECS DP-25 KL
DATECS DP-35 KL
DATECS DP-50V KL
DATECS DP 45 KL
DATECS DP 05 KL
IBM-4610F DV
ЕЛКА 2000 DVV
ЕЛКА МИКРО 03 DVV
ЕЛКА 2010 KL
ЕЛКА 2007 standart DVV
ЕЛКА 700Т DV
ЕЛКА 943 DV
TBS-KL
ELICOM TP330F-KL
TREMOL FP13-KL
TREMOL FP15-KL
TREMOL FP05.2-KL
INCOTEX 300S KL
INCOTEX 300SM KL
DAISY FX1200B - KL
DAISY FX1200B1 - KL
PERFECT SA - KL
PERFECT MX - KL
DAISY eXpert SX-KL
PERFECT M01 - KL
PERFECT S01 - KL
INCOTEX 133 KL
INCOTEX 181 KL
DAISY FX1300 - KL
DATECS DP 65S KL
DATECS DP 05B KL
DATECS WP-500 KL
DATECS FMP-350 KL
DATECS FP-705 KL
DATECS DP-150 KL
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X