Microinvest Camera Transmitter
Размер: 24 MB
Дата: 26.09.2013
Версия: 3.01.001

Microinvest Camera Transmitter реализира връзка между търговски софтуер и стандартна система за видеонаблюдение.

Тази система позволява търговската система да изпраща всяко действие към видеонаблюдението и в записа на данни да се поставят съответни субтитри за операциите, които се изпълняват. По този начин освен действията на касиерите и сервитьорите се записва и допълнителна информация като:

  • количество;
  • цена;
  • отстъпки
  • специални операции (пример: изтриване (войд) приключване и ресто).

Описаната система е реализирана в Microinvest Склад Pro Light. Използват се възможностите на платки Geovision и техен стандартен софтуер. Системата може да предава данни по RS232 или чрез LAN, като надеждността и защитата са на най-високо ниво. 

Основни предимства:

  • Възможност за надграждане върху вече изградени системи за видеонаблюдение;
  • Функционалността е директно вградена в софтуера на Microinvest;
  • Не е необходима допълнителна инвестиция в хардуерни компоненти;
  • Изграждането на системата е изцяло на софтуерно ниво;
  • Всяко едно действие направено чрез софтуера, може да бъде отразено във видео записа;
  • Възможност за избиране на поредица от кадри, на база продаден артикул.

 

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X