Microinvest Serial Driver
Размер: 5 MB
Дата: 09.05.2016
Версия: 1.00.910
безплатен продукт

Microinvest Serial Driver е универсален и безплатен драйвер за управление на серийни устройства, от класа на:

  • четци за карти;
  • RFID четци;
  • серийни баркод скенери;
  • четци за магнитни карти;
  • четци за безконтактни карти;
  • други серийни устройства.


Благодарение на авангардната система за разчитане, обработка и предаване на данните този продукт може да се интегрира към всички стандартни продукти (произведени от Microinvest или друга компания).

Идеологията на работа на продукта е прочитане на информацията от предварително зададен COM порт и изпращането на тази информация към произволен приложен продукт. Едновременно с това се извършва обработка на водещите или затварящи контролни символи, което позволява пълна универсалност на устройствата и елиминиране на несъвместимостта на различни системи.

Чрез Microinvest Serial Driver е възможно операторите да се регистрират с безконтактна карта, сервитьорите да заместят паролите с индивидуални карти или да се въведе персонална идентификация чрез карти на клиентите и продавачите в Търговските обекти.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X