Microinvest Склад Pro поддържа работа с отдалечени обекти в реално време.

 

Схемата на работа е следната:

 

  1. На централен компютър с добра Internet връзка се инсталира SQL сървър;
  2. На този сървър се разполага базата от данни;
  3. В централния офис на фирмата се правят локални инсталации на продукта и се настройва връзка към централния сървър;
  4. При номенклатури под 2500 елемента: В регионалните офиси/магазини се инсталира продукта. Връзката с централния сървър се прави директно, без междинен сървър;
  5. При номенклатури над 2500 елемента: В регионалните офиси/магазини се инсталира локален, репликационен SQL сървър и самия продукт. Връзката на продукта се прави с локалния SQL сървър (високо бързодействие при работа с номенклатури). Самия локален SQL сървър става подчинен на централния SQL сървър и работи в режим на репликация на данните. Предимствата са много и системата работи бързо и устойчиво. Вижте как работи Репликация на данните;


Изисквания за връзките:

  1. Централният SQL сървър трябва да разполага с реален IP адрес;
  2. Централният SQL сървър трябва да разполага с 10 mbit симетричен и гарантиран канал за данни;
  3. За локалните SQL сървъри е необходимо да имат симетричен 1 mbit канал за достъп до централния сървър.


Тази система гарантира едновременна работа на неограничен брои обекти в реално време и достъп до всички данни в централния офис. В централния офис се събират данните от цялата организация и обединяването става в реално време, без необходимост от импорт/експорт на операции. Надеждността на системата е много висока, защото при репликация на сървърите данните имат копия на различни сървъри и се гарантира тяхната цялост.

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X