В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Ресторант "Барское застолье", Русия
Град: Москва, Русия
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
2 р.м. Microinvest Склад Pro Light - Ресторант
2 бр. POS IBM 532 SurePos
2 бр. фискални принтера
1 бр. принтер Ethernet Printer Tusso
1 бр. принтер Star SP-298


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X